Από το Τετραγράμματο י ה ו ה στο Πενταγράμματο י ה ש ו ה

Υπάρχει μία δυσκολία. Είναι αυτή του να επικοινωνήσουμε πνευματικά θέματα, δεδομένου του ότι ο καθένας από εμάς δύναται να τα κατανοήσει σύμφωνα με την δική του αντίληψη, σύμφωνα με την δική του μοναδική και ανεπανάληπτη διαδρομή. Ως εκ τούτου θα χρησιμοποιήσω όσο γίνεται περισσότερα δυνατά σημεία αναφοράς,  έστω και εν συντομία. 
Παρά το γεγονός ότι τα δώδεκα σημεία αναφοράς του ζωδιακού κύκλου βρίσκονται στο διάστημα,  ο κεντρικός Ήλιος είναι αυτός που τους δίδει το χρυσό φως. Και είναι μόνον ο πνευματικός Ήλιος που φωτίζει,  είτε τον δεις είτε δεν τον δεις, όποια και εάν είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να τον παρουσιάσεις, και  είτε αυτός ονομάζεται Χριστός,  Μίθρας,  Όσιρις,  Άχουρα Μάζντα ή Βίσβα Κάρμαν. 
Με τον ίδιο τρόπο  παρ’ όλες τις διαφορές έκφρασης μπορούμε να θεωρήσουμε το Ιερό Εσωτερικό Φως ως μία μέθοδο και όχι τόσο ως περιεχόμενο.  Πράγματι αυτό που μας διαιρεί στο οριζόντιο επίπεδο, μας ενώνει στο κάθετο.  Δεδομένο του ότι οι διαφορές στο λεξιλόγιο βρίσκονται στο οριζόντιο επίπεδο,  είναι εξωτερικές,  εμείς πρέπει πάντα να  βρούμε την ενότητα  της ουσίας στην κάθετο,  στο εσωτερικό και υπερβατικό.

Αυτό που παρατηρείται προσθέτοντας ένα μόνο γράμμα στο τετραγράμματο  για να περάσουμε στο πενταγράμματο (το γράμμα Shin ש ) είναι μια  ουσιαστική αλλαγή της συνείδησης που περιλαμβάνει τόσο τον μικρόκοσμο όσο και τον μακρόκοσμο.
Μόνον εάν θέσουμε σε σύγκριση αυτά τα δύο ονόματα μπορούμε να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις αυτής της μεταμόρφωσης. Στο τετραγράμματο συντεθειμένο από τα τέσσερα εβραϊκά γράμματα yod (י),  he (ה), vau (ו), he (ה) ανατρέχουμε στην ακολουθία των τεσσάρων στοιχείων, ειδικά μάλιστα όταν γράψουμε το τετραγράμματο σε ένα τρίγωνο,  όπως στην Τετρακτύ του Πυθαγόρα,  ως έκφραση του αθροίσματος των αθροισμάτων.
Ακολουθώντας μια στοιχειώδη Καββαλιστική απόδοση έχουμε τα ζεύγη των αντιθέτων μεταξύ των στοιχείων.  Δηλαδή yod =φωτιά,  πρώτο he= ύδωρ (η αέρας), vau= αέρας (η ύδωρ),  δεύτερο he=Γη.  Η απόδοση του αέρα και του ύδατος μπορεί να αλλάζει σύμφωνα με τα αποκρυφιστικά συστήματα που έχουν αναπτυχτεί στα διάφορα εσωτερικά τάγματα. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε αντίθετα μεταξύ τους πράγματα: Φωτιά και ύδωρ που είναι πατέρας και μητέρα με αέρα και γη που είναι Υιός και κόρη του προηγούμενου ζεύγους.  Ο Υπέρτατος Κτίστης των Κόσμων εκφράζεται στην ενεργό δύναμη της φωτιάς (ζεστό και ξηρό) και ακολούθως στο αντίθετό του,  το ύδωρ (κρύο και υγρό) που δέχεται την θερμότητα της ίδιας της φωτιάς.  Όσον αφορά στις κάρτες Ταρώ είναι η φωτιά των μπαστουνιών που συναντά το ύδωρ των κουπών και ο αέρας των σπαθιών που συναντά την γη των δηναρίων. 
Σε αυτή  την στοιχειώδη σύγκρουση  υπάρχει μια πραγματική και κυρία γένεση. Τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν στοιχειώδη στάδια της Δημιουργίας,  έτσι ώστε από την σύγκρουση μεταξύ φωτιάς και ύδατος, το πιο λεπτό μέρος ανυψώνεται και γίνεται αέρας (ζεστός και υγρός) ενώ αυτό που είναι πιο χονδροειδές κατεβαίνει στην γη (κρύα και ξηρή).  Σε αυτή την πρώτη στοιχειώδη απόδοση έχουμε την περίληψη του μακρόκοσμου δημιουργημένου από τον Θεό από την μονάδα του αρχικού yod (י), δημιουργώντας μέσω διαδοχικών πολώσεων τα υπόλοιπα στοιχεία. 
Τα τέσσερα στοιχεία αντιστοιχούν στους τέσσερις Καββαλιστικούς κόσμους. Η φωτιά είναι το Atziluth δηλαδή ο κόσμος της απορροής ή των αρχέτυπων της δημιουργίας. To ύδωρ  είναι Briaho κόσμος της δημιουργίας κύριος και αληθινός ή κόσμος της σκέψεως.  Ο αέρας είναι το Yetziraho κόσμος της διαπλάσεως ή της μορφής ή αστρικός κόσμος και τέλος η γη  είναι  το  Αssiaho κόσμος της δράσης ή υλικός κόσμος.
Από το τέσσερα στο  δέκα
Για  να κινηθούμε πέραν του τέσσερα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι αφού εισαγάγουμε το Y[י] H[ה] V[ו] H[ה] στην Τετρακτύ,  θα δούμε ότι έχουμε 10 γράμματα που αντιστοιχούν στους δέκα φυσικούς αριθμούς ως άθροισμα 1+2+3+4=10.  Με αυτό τον τρόπο  μπορούμε να εξαγάγουμε το 10 από το 4,  με αλλά λόγια,  ότι περνάμε από το τετραγράμματο  י ה ו ה στο Καββαλιστικό δένδρο της ζωής,  η κατασκευή του οποίου έχει ακριβώς σχεδιαστεί από τις 10 Σεφιρώθ. Κάθε Σεφίρα με τον αριθμό της,  αντιστοιχεί στα τέσσερα σημεία των καρτών της μικρής Αρκάνας του Ταρώ κατά φθίνουσα σειρά.  Το δένδρο της ζωής με την σειρά του τίθεται σε αντιστοιχία με το σώμα του Adam Kadmon,  τον Αδάμ του φωτός της Γένεσης πριν την παρουσία του ως ον φυσικό-αισθητό.  Και είναι από τα ανοίγματα του προσώπου του AdamKadmon (μάτια, αυτιά, μύτη, στόμα) που το φως του Αin soph aur, διεισδύει δια μέσω του δένδρου της ζωής μέχρι να εκδηλωθεί στον φυσικό κόσμο.
Από το δένδρο της ζωής στον Adam Kadmon
Ολοκληρώνοντας το πέρασμα από το δένδρο της ζωής στον Αdam Kadmon,  μπορούμε  να αντιστοιχίσουμε τα 4 στοιχεία στα τέσσερα σώματα του ανθρώπου.  Rouach  δηλαδή  το εγώ που αντιστοιχεί στην φωτιά στο ότι ακτινοβολεί το ατομικό πνευματικό στοιχείο που πραγματώνεται με την ελεύθερη θέληση (Ανθρώπινο βασίλειο,  Ηλιακό σώμα),  Nephesh,  η ψυχή ή αστρικό σώμα που αντιστοιχεί στο ύδωρ  και δέχεται την εντολή από ψηλά  και εκφράζεται  με την εξωτερική κίνηση (δράση) και την εσωτερική κίνηση των αισθημάτων (ζωικό βασίλειο,  υδραργυρικό σώμα),  KuhhaGuph το αιθερικό σώμα αντιστοιχεί στον αέρα που παρέχει την ζωή και την δυνατότητα αναπαραγωγής (φυτικό βασίλειο,  Σεληνιακό σώμα) και τέλος  το Guph  το σαρκικό σώμα  φυσικό-αισθητό το όποιο επι-τέθηκε μετά την έξοδο του Αδάμ και της Εύας από τον Γήϊνο παράδεισο (Βασίλειο των μέταλλων,  Κρόνιο σώμα). 
Στην παρουσίαση τόσο της μακροκοσμικής δημιουργίας όσο και αυτής του AdamKadmon,  το Τετραγράμματο αντιστοιχεί στην αποκάλυψη του εγώ είμαιστον στοιχειώδη εξωτερικό κόσμο,  πριν ο Άνθρωπος φτάσει την τωρινή του συνείδηση της εγρήγορσης δοσμένη από το ατομικό εγώ.  Ο Άνθρωπος ζούσε ακόμα στην ψυχή της ομάδας,  οδηγούμενος από το πνεύμα του λαού.  Την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης,  ο λαός του Ισραήλ,  δέχονταν τις αποκαλύψεις του εγώ είμαι Y[י] H[ה] V[ו] H[ה] , έμμεσα  και μόνο δια μέσω του κοσμικού καθρέφτη  της Σελήνης στην οποία αντανακλάται  το φως του Ηλίου.  Η ατομικότητα η οποία θα είχε  ενσωματωθεί μετέπειτα στον άνθρωπο,  αποκαλύπτονταν  στους χρόνους της Καινής Διαθήκης  ως φωτιά της φύσεως.  Αυτή είναι η φάση της αποκάλυψης του Τετραγράμματου δια μέσω των στοιχείων της φύσεως,  όπως η φλεγόμενη βάτος του Μωυσή. 
Αυτή η μυητική εξωτερικότητα  του Τετραγράμματου  συμβολίζεται  με την γραμματική προσθήκη των τεσσάρων γραμμάτων στις τέσσερις γραμμές που σχηματίζουν την Τετρακτύ από το Υ στο YH,  από το ΥΗVστο ΥΗVH.
Το πενταγράμματο
O ίδιος ο  Ιεχωβάς,  οδηγώντας και προστατεύοντας τον Εβραϊκό λαό, επιτρέπει μέσα από την φυλή του Δαβίδ να γεννηθεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος, το δισκοπότηρο του Χριστού. Έτσι η υπόσχεση της λύτρωσης υπήρχε ήδη σιωπηρή στο βασίλειο του Ιεχωβά επειδή είναι μέσα από το όνομά του που γεννιέται αυτό του Επανορθωτή.
«Ήρθα στο όνομα του πατρός μου» κατά Ιωάννη 5:43
«Ωσαννά ! ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του κύριου» κατά Ιωάννη  12:13.
«Εγώ έκανα γνωστό το όνομα σου και θα το κάνω γνωστό επειδή η αγάπη με την όποια με αγάπησες είναι σε αυτούς και εγώ σε αυτούς» Κατά Ιωάννη 17:26.
Αυτό που γράφθηκε  στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και που αναφέρεται στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορεί επομένως κατά γράμμα να μεταφραστεί,  δηλαδή το όνομα του Υιού ήταν ήδη στο όνομα του πατρός. 
Πράγματι η υπόσχεση εκπληρώνεται  προσθέτοντας ένα ακόμα γράμμα στα τέσσερα γράμματα του τετραγράμματου,  το Shin ש . Αυτό σε αντίθεση με  τα τέσσερα προηγούμενα  δεν προστίθεται  επιγραμματικά,  αλλά στο κέντρο του Θεϊκού ονόματος ώστε να έχουμε:  י ה ש ו ה
  
Το Shin ש εκπροσωπεί το Ανώτερο εγώ (το πνεύμα) που κατεβαίνει από τους πνευματικούς κόσμους για να εισέρθει στο γήϊνο σώμα του ανθρώπου.  Το Shin ש τίθεται κατευθείαν κάτω από το αρχικό Yod י  καθορίζοντας  μια αντιστοιχία μεταξύ της φωτιάς της δημιουργίας και του εγώ.  Ως σπίθα Θεϊκή μέσα στον άνθρωπο. 
Ιδού λοιπόν πως αντιτίθεται  ο πρώτος Αδάμ  με τον δευτέρο, ο πρώτος Αδάμ είναι ο υλικός,  ο πρώτος Αδάμ του Ιεχωβά,  εκπροσωπούμενος από το Τετραγράμματο,  κυριαρχούμενος από  τον φόβο της παράβασης επειδή ακόμα αναμένει την κάθοδο της Θεϊκής  σπίθας,  αφήνεται  στον πειρασμό του όφεως.  Ενώ ο δεύτερος Αδάμ, Ιησούς Χριστός ο ίδιος εκπροσωπούμενος από το Πενταγράμματο,  φέρει  μέσα του την Θεϊκή σπίθα  του υπέρτατου εγώ και είναι ελεύθερος στις εκδηλώσεις του.  Ως εκ τούτου αντλώντας  αγάπη ελευθερώνει  τους άλλους από τον πειρασμό, όντας ο ίδιος ανώτερος και από τους αγγέλους. 
«Έτσι ο ίδιος έγινε ανώτερος  και από τους αγγέλους,  αφού το όνομα που ο ίδιος κληρονόμησε  υπερέχει αυτό των αγγέλων».  Εβραίοι 1:4
Εάν επομένως το Yod י είναι ο Πατήρ Δημιουργός που εκφράζεται ως η θερμότητα  της πρωταρχικής φωτιάς,  το Shin ש  είναι η φλόγα του Άγιου Πνεύματος. Το σαρκικό σώμα του πρώτου Αδάμ  σχηματιζόμενο από τον Πατέρα δια μέσω  των κοσμικών ημερών  της δημιουργίας,  δέχεται κατά την βάφτιση στον Ιορδάνη το δικό του υπέρτατο   εγώ, το Ηλιακό πνεύμα,  έτσι ώστε ο δεύτερος Αδάμ γίνεται το πρωτότυπο της ανθρωπότητας στο όποιο η συνείδηση του υπέρτατου εγώ είναι πλήρως αφυπνισμένη.  Από τον Υιό του Πατρός δημιουργηθέντος στα εξωτερικά στοιχεία περνάμε στον Υιό του Ανθρώπου δημιουργηθέντος στο ίδιο το πνεύμα. 
Από το εξάγραμμα της δημιουργίας (μακρόκοσμος)  συντιθέμενο από την τομή των 4 τριγώνων(*),  φτάνουμε στο πεντάγραμμα (μικρόκοσμος),  στο οποίο τα τέσσερα στοιχεία κυριαρχούνται από την πεμπτουσία, αιθέρα ή πνεύμα. Αυτή η αλλαγή της συνείδησης λαμβάνει το Θεϊκό όνομα ΥΗSHV Ιησούς, το πενταγράμματο י ה ש ו ה.
(*) Ο συγγραφέας αναφέρει 4 τρίγωνα, πιθανόν εννοώντας τις 4 γωνίες δεξιά και
αριστερά, του εξαγράμμου, συσχετιζόμενες με τα 4 στοιχεία.
Η μεταμόρφωση στα λεπτά σώματα
Η φωτιά του Άγιου Πνεύματος,  το γράμμα  Shin ש ανάβει την φωτιά μέσα  στον Αθάνωρα του Ανθρώπου,  επιτρέποντας την μεταμόρφωση των τεσσάρων κατωτέρων  σωμάτων,  δημιουργημένα από τα στοιχεία,   σε ανωτέρα πνευματικά σώματα.  Στον δεύτερο Αδάμ [που φέρει  μέσα του την Θεϊκή σπίθα] το Τετραγράμματο  ωστόσο συνθέτει  τα τέσσερα σώματα αλλά αυτά έχουν ζωογονηθεί  από την τριπλή φλόγα του Shin ש [το οποίο έχει ιδεογραμματικά το σχήμα Τρικήρου] το οποίο εκπροσωπεί  τις τρεις ανώτερες αρχές,  φτάνοντας έτσι στην επταπλή σύσταση του ανθρώπου.
1.     Άνθρωπος- πνεύμα.  Δηλαδή Yieshidah,   που είναι η συνειδητή μεταμόρφωση του φυσικού σώματος,  ολοκληρωτικά πνευματοποιημένο που γίνεται  καθαρή πνευματική δημιουργική  θέληση.  Στην θεοσοφία ονομάζεται Atman και στην Αλχημεία αδαμάντινο σώμα.
2.     Ζων πνεύμα Chayah,  η πνευματική μεταμόρφωση του αιθερικού σώματος που γίνεται καθαρά πνευματική ζωή.  Το Buddhi   που  εισάγει στην επιφώτιση της έμψυχης  σκέψης.
3.     Πνευματικό Εγώ ή Ανώτερο Είναι ή  Neshamah,  η συνειδητή μεταμόρφωση του αστρικού σώματος που γίνεται καθαρή πνευματική ψυχή.  Το Manas  που πραγματοποιεί την διαύγεια των συναισθημάτων προς τον εαυτόν μας και τον πλησίον.
4.     Εγώ. Ruach στην φωτιά.
5.     Αστρικό σώμα.  Nephesh, στο ύδωρ.
6.     Αιθερικό σώμα. KuhhaGuph,  στον αέρα.
7.     Φυσικό σώμα. Guph,  στην γη
Ιδού λοιπόν πως το εγώ είμαι  προφέρεται επταπλώς Εγώ Είμαι του Χριστού,  δηλαδή το Shin ש  προφέρεται  στον κόσμο όπως ένα από τα επτά   εγώ είμαι,  ένα για κάθε σώμα, ένα για κάθε πλανητική σφαίρα.  Προϋπάρχοντων των Ανθρώπων ως πνεύματα,  τα τρία πνευματικά σώματα (Πνευματικό Εγώ, ζων πνεύμα και Άνθρωπος πνεύμα) δεν εκδηλώνονται στον φυσικό κόσμο (Malcuth στο Assiah)  μέχρι ότου το Άγιο Πνεύμα να φανερωθεί στην καρδιά του ανθρώπου πλήρως αποκατεστημένου,  όπως ο Ιησούς ο Ναζωραίος  το έκανε κατά την είσοδο του Χριστού  στα σώματά του,  δια της  βαπτίσεως (Πνευματικό Εγώ) δια της σταυρώσεως (Ζων πνεύμα) και τέλος δια της Αναστάσεως (Άνθρωπος Πνεύμα). Ιδού πώς ο Θεός που γίνεται Άνθρωπος  στο σημείο αλλαγής των χρόνων (στο τριακοστό τρίτο έτος), επιτρέπει ώστε ο Άνθρωπος  να γίνεται Θεός στο Τέλος των Χρόνων.
«Και εγώ είπα: είστε θεοί» Κατά Ιωάννη 10:34.
Σε αυτή την κάθοδο  της Θεϊκής σπίθας του Shin ש,  βρίσκονται όλες οι δυνατότητες της λύτρωσης που έχουν παραχωρηθεί στους Ανθρώπους  Καλής Θέλησης, που προετοιμάζονται  να διασχίσουν την στενάχωρη Μέση Οδό προσφερόμενη από τον εσωτερισμό. Οδό που από το Malcuth πηγαίνει στο Kether. Σε αυτή την οδό διασχίζεται συνειδητά αυτό που η κοσμική εξέλιξη θα ολοκληρώσει μόνο παθητικά,  την ένωση της ζωής και της γνώσης. 
Στον Adam Kadmon
Η κεφαλή του Adam  Kadmon σχηματίζεται από το Yodי στο (Atziluth),  οι πλάτες και τα χέρια  από το Heה (Briah), ο κορμός και  η κοιλία  από το Vauו (στο Yietzirah) και τα πόδια από το He ה (Assiah στο Malcuth)  διαδοχικά από πάνω προς τα κάτω.  Αλλά επειδή το Shinש κατέρχεται στο κέντρο του Άγιου ονόματος (YHVH) γίνεται η καρδιά του AdmonKadmon (στην Tipharet, στο κέντρο του Yietzirah).  Ενώ στην Εβραϊκή Καββαλά του τετραγράμματου έχουμε την εικόνα του Αδάμ Κάδμον να μας στρέφει τις πλάτες,  στην Χριστιανική του Πενταγράμματου ο Πατήρ λαμβάνει ένα πρόσωπο  μέσω  του Υιού,  πρόσωπο και μπορεί να θεωρηθεί ως μια μελλοντική εικόνα του Θεοποιημένου Ανθρώπου.  Δηλαδή να επανενταχτεί στην  ιδία την Θεότητα διά μέσω της δράσης του ιδίου του Αγίου Πνεύματος.  Αυτή είναι η έννοια του ονόματος του Αρχάγγελου Μιχαήλ:  «Αυτός που είναι σαν τον Θεό».  Ως Αγγελιοφόρος του Χριστού,  δηλαδή  πρόσωπο του  ιδίου του Χριστού αποτυπωμένο στην ηλιακή σφαίρα (Tiphareth).
Η φλεγόμενη σπάθα των Χερουβίμ που αποκλείουν την είσοδο στην Εδέμ  [μετά την απέλαση],  γίνεται, μετά τον ερχομό του Χριστού, η σπάθα  του Μιχαήλ της καθαρής θέλησης που κατέρχεται από τον πνευματικό κόσμο  στην γη για να νικήσει τον δράκο του υλισμού.
Μετά τον ερχομό  του δευτέρου Αδάμ [που φέρει  μέσα του την Θεϊκή σπίθα  του υπέρτατου εγώ και είναι ελεύθερος στις εκδηλώσεις του],  ο Adam Kadmon στρέφεται συμβολικά  προς  όλους τους Ανθρώπους της Επιθυμίας  προσκαλώντας  τους  να προχωρήσουν στην δική τους δύσκολη ανηφόρα  δια μέσω  της οδού της καρδιάς που συνδέει  μεταξύ τους τον δρόμο του μυαλού (γνώση) και τον δρόμο της θέλησης (Μαγεία). Το νόημα της μέσης οδού χαραγμένη από τον Yeheshuah είναι το να φέρει το πνεύμα μέχρι την καρδιά της ύλης,  δίνοντας σε αυτήν την δυνατότητα του να είναι πνευματεύσιμη.  Με  αλλά λόγια  η αγάπη που ενσαρκώνεται ως τα βάθη των υλικών ατόμων (Assiah Gashmi). Αυτή η αγάπη αποδεσμεύει από το παιχνίδι της  μοίρας.
                                        
Ο κήπος της Εδέμ πριν την «πτώση»                               Ο κήπος της Εδέμ μετά την «πτώση»
Το βασίλειο του Πατρός  και αυτό του Υιού
Στο Τετραγράμματο ακολουθείται ο νομός της ανταπόδοσης, σύμφωνα με τον οποίο  σε κάθε δράση ακολουθεί μια αντίδραση  ίση και αντίθετη. Στο Πενταγράμματο δίδεται η συγχώρεση ως υπέρτατη πράξη λευκής μαγείας σε βαθμό που μηδενίζει  τα αποτελέσματα  που παγιδεύουν   στο νόμο  της  αιτίας- αποτελέσματος,  στο μοιραίο.  Ο Χριστός είναι αυτός που προσφέρεται ως θυσία σαν αμνός του Θεού αντί του να ανταποδώσει.  Η αποκάλυψη  δια μέσω του κοσμικού καθρέπτη  της Σελήνης  πλευρίζει  αυτή του ακτινοβόλου πνευματικού Ήλιου. O Χριστός ως Πνεύμα του Ηλίου χαράσσει την Ηλιακή του  πορεία  με πλήρη συνείδηση,  δηλαδή με ένωση της αγάπης με την ελευθερία,  ενώ ο Ιεχωβάς ως Πνεύμα της Σελήνης  χαράσσει την Σεληνιακή  του  πορεία  έμμεσα στο αστρικό,  δηλαδή  στην οδό του αίτιου-αποτελέσματος  του μοιραίου.  Η ηθική  του Σεληνιακού Πνεύματος Ιεχωβά  τίθεται από ψηλά  και ωθεί τον Άνθρωπο στον νόμο.  Αυτή είναι η βάφτιση στο ύδωρ για αυτούς που ακόμα  πίνουν γάλα.  Η ηθική του Ηλιακού Πνεύματος Χριστού  απελευθερώνει τον άνθρωπο  από τον νόμο της μάζας(*)  και τον κάνει να είναι άτομο, ικανό να αγαπήσει τον πλησίον του. Αυτή είναι η βάφτιση στο πυρ κατάλληλη για αυτούς που μπορούν πλέον να φάνε το σώμα Του και να πιούν το αίμα Του.  Έτσι περνά από το βασίλειο του Πατρός σε εκείνο του Υιού προσμένοντας αυτό του Αγίου Πνεύματος.
(*) Γιαυτό η μύηση ορίζεται ως το αντίθετο της νοοτροπίας της μάζας.
Από την Γνώση στο Βασίλειο
Δια μέσω του Shin ש η παρελθούσα ασυνείδητη πτώση  από την κατάσταση του Παραδείσου,  είναι  η μέλλουσα δυνατότητα της συνειδητής λύτρωσης προς ένα νέο καθεστώς Παραδείσου, προς την ουράνια Ιερουσαλήμ.  Υπάρχει μια απόκρυφη σχέση ανάμεσα στο Malkuth και στο Daath. H σφαίρα του Βασιλείου  γίνεται υπαρκτή όταν η Αδάμ και η Εύα  τρώγοντας  το φρούτο της γνώσης,  δηλαδή τη γνώση της Daath  εκδιώχτηκαν από τον γήϊνο παράδεισο.  Η Daath  έγινε η απατηλή Σεφίρα  επειδή  η Maya  της Μalκouth έγινε πραγματικότητα.  Για αυτό προκύπτει μια ασυμμετρία  ανάμεσα στα 3 ανωτέρα Σεφιρώθ  στο Atzilouth και σε αυτά του Yetzirath. Όντας  η Daathμια αντανάκλαση του Kether στην μεσαία στήλη,  έχουμε το  ότι  η Κορώνα βρίσκεται στο Βασίλειο  και το Βασίλειο στην κορώνα.   «Το Kether βρίσκεται στο Malκuth και το Malkuth  στο Kether» έτσι ώστε ο  Metratron,  αρχάγγελος  που εδρεύει στο Κether είναι δίδυμος με  τον Sandalphon, αρχάγγελο του Malkuth. Στην σφαίρα του Βασιλείου,  υπάρχει μια γνώση  ξεπεσμένη σε δυαδική αντίφαση,  που στην υπέρβασή της συμφύεται ήδη η συνειδητή ενότητα που επανασυνδέει όλες τις πολώσεις σε μια νέα Δημιουργία. 
Αυτή η γνώση αποκατεστημένη δίνεται από την κάθοδο του Shin ש. Πέρα από την  πνευματικοποίηση του φυσικού σώματος στον αθάνωρα του Ανθρώπου, επίσης και ο αθάνωρ της φύσεως μπορεί να πνευματοποιηθεί μέσω  της δυνάμεως του Πενταγράμματος.  Η γη η ιδία θα μεταμορφωθεί από την προοδευτική διείσδυση του Shinש στην καρδιά όλων των πραγμάτων.
Από  την  απέλαση του Αδάμ και της  Εύας με την απαγόρευση  του να φάνε το φρούτο της ζωής,  όχι μόνο ο Άνθρωπος αρχίζει να γερνά και να πεθαίνει  αλλά και η ιδία η γη τον ακολουθεί  στην πτώση τούτη.  Ο σταυρός  συντιθέμενος από τα τέσσερα ποτάμια  της Εδέμ,  στα αιθέρια νερά των οποίων έρεε η ζωή της γης,  κατέρχεται και γίνεται  ο Σταθερός σταυρός των σημείων του Ζωδιακού (Λέων, Σκορπιός,  Υδροχόος,  Ταύρος ) στον όποιον  η ύλη της γης σταθεροποιείται. Όπως ο Πλάτων επαναλαμβάνει    τα λεγόμενα των αρχαίων μυστηρίων: «η ψυχή του κόσμου θα σταυρωθεί στην γη». Οι πράξεις του Πέτρου 18:33 επικυρώνουν την σχέση μεταξύ του Χριστού και την ψυχή του κόσμου: «Τι είναι ο Χριστός,  αν όχι ο λόγος του Θεού,  η ηχώ του Θεού;  Έτσι  ο Λόγος είναι ο  ευθύς άξονας  του σταυρού,  αυτός στον οποίο σταυρώθηκε,  η ηχώ είναι ο εγκάρσιος άξονας,  δηλαδή η φύση του ανθρώπου»
Την στιγμή του μυστηρίου του Γολγοθά η μητέρα γη  είναι ένα  ζώο που νεκρώνεται έτσι ώστε για να της δώσουμε την δυνατότητα να επιστρέψει στην ζωή ο Χριστός περνά από Ηλιακό Πνεύμα σε Γήϊνο.  Ανάμεσα στον θάνατο  στις 3:00 το  απόγευμα της Παρασκευής και την ανάσταση την Κυριακή,  κατέρχεται στην κόλαση και φέρει  την χαρμόσυνη είδηση στους νεκρούς  που περιμένουν τυλιγμένοι  στο σκοτάδι ήδη από τον θάνατο του Άβελ. 
Το φως  του Αγίου Πνεύματος ακτινοβολούμενο από τον Χριστό, τους οδηγεί  προς τον Βασίλειο των Ουρανών.  Από αυτή την στιγμή είναι η δράση του ανθρώπου που γίνεται  κομιστής του Χριστού και επιτρέπει  την πνευματοποίηση της ίδιας της γης.  Όπως ο ίδιος ο Παύλος πιστοποιεί: «Ξέρουμε καλά πως όλη η δημιουργία  δυσανασχετεί και υποφέρει  μέχρι τώρα  στους πόνους της γέννησης.  Αυτή δεν είναι μόνη. Και εμείς, επίσης, που κατέχουμε την απαρχή του Πνεύματος  δυσανασχετούμε  περιμένοντας την υιοθέτηση των τέκνων, την λύτρωση του δικού μας  σώματος» Προς Ρωμαίους 8-22:23
Στην ψυχή του κόσμου
Η λύτρωση της γης αντιστοιχεί  στην απελευθέρωση  της ψυχής της από το παιχνίδι της ύλης :Η ψυχή του κόσμου (Anima mundio αστρικός  κόσμος,  Yetzirah) αναλαμβάνει στην Γνωστική παράδοση όπως και στην Αλχημική,  το όνομα της Σοφίας. Στην Καββαλιστική παράδοση είναι η Shekinah,  η θηλυκή όψη του Θείου  που κατέρχεται στην γη ως εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος.  Στον Χριστιανισμό,  μέσω αυτού του ενδιάμεσου,  ο Χριστός κατέρχεται στον Ιησού  στην βάφτιση  στον Ιορδάνη ποταμό (Σοφία ως Μητέρα) και επίσης  μέσω της Μαρίας κατέρχεται η φωτιά του  Αγίου Πνεύματος  στην Πεντηκοστή μεταξύ των μαθητών και τους κάνει Αποστόλους  φέροντας έτσι την είδηση του Λόγου σε όλες τις  γλώσσες του κόσμου (Η Σοφία ως συζυγία του Ιησού).
Στον Αστρικό κόσμο επίσης, σε επίπεδο ανώτερο από αυτό του AdmonKadmon συνέβη μια πτώση.  Πράγματι για τους Γνωστικούς (Βαλεντινιανοί) η Σοφία,  αφού εκπορεύτηκε  λησμόνησε να γίνει μέρος του φωτός του Πληρώματος,  και καταλείφθηκε από την οδύνη του θανάτου. 
Έτσι προσπαθώντας απελπισμένα  να επιστρέψει στον άφατο πατέρα,  παγιδεύτηκε από την ύλη,  όπου  τώρα περιμένει  τον Νυμφείο,  αδελφό και σύζυγο, τον Χριστό.  Αυτή είναι  η σύζυγος του Malkouth όπως η ψυχή του Μεσσία είναι  ο Αρχάγγελος του.  Όταν  το  Shinש  φτάσει  στην καρδία της ύλης  θέτει στα χέρια του  Ανθρώπου την δυνατότητα  να  σηκώσει  την Σοφία σαν γυναίκα  ντυμένη με τον ήλιο  της αποκάλυψης.  Η χαμηλή γήϊνη και Σεληνιακή αστρικότητα στην όποια παράμενε  εμπλεκόμενη θα είναι τώρα τοποθετημένη στα πόδια της ως μια  αυξάνουσα Σελήνη  που συνθλίβει τον Όφι της πρόκλησης. Με αλλά λόγια η AnimaMundi στο δικό της υπερ-συνείδητο τμήμα το κεφάλι αγγίζει το Πνεύμα (νοητός κόσμος, Briah) στο υπό-συνείδητο τμήμα  τα πόδια αγγίζει το συλλογικό ασυνείδητο της ζωής και του σώματος (φυσικό-αιθερικός κόσμος, Assiah).
Στα στοιχειώδη πνεύματα.
Ακόμη και τα στοιχειώδη πνεύματα  προσμένουν την κάθοδο του Shin ש  στον αιθερικό κόσμο.  Σαλαμάνδρες,  Συλφίδες, Νύμφες και Ξωτικά [Γνώμες] τίθενται γύρω από τον Χριστό αναγνωρίζοντάς τον ως Κύριο των Στοιχείων.  Ιδιαιτέρως, στο γήϊνο στοιχειό των Ξωτικών,  όπως  υποκρύπτει  το όνομα τους,  έχει κατέβει η Γνώση,  η Γνώση εκείνη με  την οποία  είναι δυνατόν να συμφιλιωθείς με την Θεία  φύση.  Από εκείνη την στιγμή φυλάσσουν με ζήλο αυτή  την απόκρυφη  γνώση στο βιβλίο του κόσμου,  «Liber M»,  μακριά από τα μάτια του ανθρώπου  που  έφερε σε πτώση τον κόσμο.
Αυτή η γνώση δίνεται μόνο σε αυτούς που είναι σε θέση να δουν την ζώσα  αλήθεια πίσω από τις νεκρές εμφανίσεις,  δηλαδή το να δουν το πνεύμα με τα μάτια της ψυχής. Αυτό το μακροκοσμικό βιβλίο αντιστοιχεί  στο μοναδικό μικροκοσμικό βιβλίο στο όποιο αναφέρεται ο Jacob Boehme.
«Επειδή εμείς οι άνθρωποι  έχουμε μόνο ένα βιβλίο που μας οδηγεί προς τον Θεό,  ο καθένας έχει μέσα του  το δικό του,  που είναι το ανεκτίμητο όνομα του Θεού. Τα γράμματα του είναι οι φλόγες της αγάπης του, που αυτός από τα βάθη της καρδίας του αποκάλυψε μέσα εμάς,  στο ανεκτίμητο όνομα του Ιησού.  Διαβάστε αυτά τα γράμματα στα δικές σας καρδιές και τα πνεύματα και θα έχετε  αρκετά βιβλία. Όλες οι γραφές των Υιών του Θεού  οδηγούν σε αυτό το βιβλίο, επειδή μέσα σε αυτό κείτονται όλοι οι θησαυροί της σοφίας.  Αυτό το βιβλίο είναι ο Χριστός σε εσάς». Απολογητικά βιβλία,  Jacob Boehme.
Και είναι αυτό το κλειδί με το οποίο  ο Christian Rosenkreuzμετέφρασε το βιβλίο του κόσμου,  «Liber M»,  ιδρύοντας έτσι την Δυτική Μυστηριακή σχολή των Ροδόσταυρων.  Ο Παράκελσος έπειτα το μελέτησε για να βρει το Αζώθ και να εξασκήσει τις  θαυματουργικές όσο και επιστημονικές του Ιάσεις.  Στην απόκρυφη πράξη του V. I. T. R. I. O. L (επισκέψου το εσωτερικό της γης, και ανορθώμενος θα βρείς την απόκρυφη λίθο) που oRosenkreuz και οι αδελφοί Ροδόσταυροι δείχνουν τις οδούς προς τα έγκατα της γης για να βρουν το αληθινό φάρμακο,  αυτό είναι η αποκατεστημένη γνώση  της Θεϊκής φύσης  του ιδίου του Ανθρώπου και της Φύσεως  δηλαδή η γνώση  η οποία  κρυμμένη στα βάθη της γης ανασύρεται  στα ανώτερα ύψη.
«Δεν θα εισέλθει σε αυτήν  τίποτα το ακάθαρτο,  ούτε αυτός που πράττει αποστροφή ή υποκρισία,  αλλά μόνο αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αμνού». – Αποκάλυψη 21:27
Επίσης σύμφωνα με τον Παράκελσο,  στο ρεύμα των Ροδόσταυρων και της ανθρωποσοφίας, τα στοιχειακά είναι όντα αποτελούμενα από αιθέρα (πεμπτουσία) και αστρική ύλη και μεταξύ αυτών είναι τα ξωτικά που πρέπει να εξάγουμε από το πιο στερεό  στοιχειό, την γη,  τα πιο ανώτερα από τους αιθέρες,  τον αιθέρα της ζωής είς τρόπον ώστε να έχει την δυνατότητα να αναζωογονήσει  τα σώματα της φύσεως.  Αυτός ονομάζεται  επίσης και ανακλώμενος αιθέρας επειδή,  μέσω της ροής της ζωής επιτρέπει την μετατροπή του Πνεύματος σε ύλη και αντίστροφα.  Για αυτό ανάμεσα στα στοιχειακά,  τα ξωτικά,  που βρίσκονται στο πιο χαμηλό στοιχείο,  είναι αυτά που βρίσκονται πιο κοντά  στον Χριστό,  καθότι στην ταπεινότητα τους γνωρίζουν στο βάθος την διπλή φύση του Θεού που γίνεται Άνθρωπος και του Ανθρώπου που θα γίνει στο μέλλον Θεός.
Στον Ροδοσταυρισμό
Είναι στον σταυρό των στοιχείων,  ο οποίος εμφανίζεται ιστορικά  με το μυστήριο του Γολγοθά,  που τελικά το Shinש,  ακτινοβολεί στο κέντρο της διασταύρωσης των τεσσάρων τμημάτων του σταυρού: To πνεύμα ανάμεσα στη φωτιά του Λέοντα,  το ύδωρ του Σκορπιού, τον αέρα του  υδροχόου και η γη του Ταύρου.  Εδώ  πραγματικά
«Όλα ολοκληρώθηκαν» –Κατά Ιωάννη 19:30
Εδώ, πραγματικά επειδή μέσω του αίματος που ξεχύθηκε από τις πληγές του Επανορθωτή,  το Πυρ διείσδυσε στην ύλη έτσι ώστε το Ι. Ν. R. I. να σημαίνει: Igne Natura Renovatur Integra, δηλ. «Εκ της φωτιάς η φύση  αναζωογονείται ολοκληρωτικά».
Η οδός της Μύησης
Ex Deo Nascimur,
In Christo Morimur,
Per Spiritum Sanctum Reviviscimus!
Saluto vos, Fratres et Sorores!
Εκ της φωτιάς η φύση  αναζωογονείται ολοκληρωτικά. Από αυτή την στιγμή  το πνεύμα  βρίσκεται μέσα στην ύλη,  και από την ύλη του σήμερα, θα ανυψωθεί στο πνεύμα του αύριο. Αυτή η φωτιά είναι η Αγάπη που αναλώνει ότι είναι νεκρό και ελευθερώνει την ζωή.  Αυτή η ανώτερη ζωή είναι το κόκκινο τριαντάφυλλο ανθισμένο στο μαύρο μεταλλικό σταυρό  η Aγάπη ενωμένη με την γνώση.  Το ίδιο το σώμα του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού  με τις πέντε πληγές θυμίζει τόσο το Τετραγράμματο όσο και το Πεντάγραμμα, το άστρο του μικρόκοσμου τοποθετημένο στο κέντρο του  σταυρού. Ο  Χριστός είναι το τριαντάφυλλο της αγάπης τοποθετημένο στο σταυρό της γνώσης. Ο Χριστός κάνει να αναστηθεί η γνώση από τις στάχτες των  αρχαίων μυστηρίων. «Ιδού,  εγώ κάνω νέα όλα τα πράγματα»- Αποκάλυψη 21:5
Στο μέτρο που το Πενταγράμματο  κάνει συνειδητό  τον Άνθρωπο  και την Δημιουργία στον Θεό,  ιδού ο Χαμένος Λόγος του δικού μας αγαπημένου  δάσκαλου Hiram Abiff.  Ο καθένας από εμάς είναι ο μοναδικός που μπορεί να πει  «Εγώ» στον εαυτόν του.  Αυτή η αντωνυμία αντιστοιχεί στο ανείπωτο όνομα  του Εσωτερικού μας  Θεού,  το μοναδικό όνομα  του Υιού του Ανθρώπου, Yeheshuha, που  μας ενώνει ως Ανθρώπους στο Θεϊκό εγώ.
«Δεν γνωρίζετε ότι είστε ο ναός του Θεού  και ότι το Θεϊκό πνεύμα κατοικεί μέσα σας;» Προς κορίνθιους 3:16
Να λοιπόν και το τέλος  αυτής της  ταπεινής υπερβολής,  της τάσης να εκφράσουμε το ανείπωτο.  Σας χαιρετώ, μέσα στο φως του Shin ש στο κέντρο του σταυρού.
Συγγραφή: Giorgo
Μετάφραση/επιμέλεια Π.Λιβιεράτος
Share: