Διάλογος ανάμεσα σε μία φωτισμένη και μία σκοτεινή ψυχή

Jacob Böhme:

«Διάλογος ανάμεσα σε μία φωτισμένη και μία σκοτεινή ψυχή»

ISBN: 978-618-5785-12-3

Εκδότης, Μεταφραστής: Παναγιώτης Λιβιεράτος(c) 2023

e-mail: plivieratos@live.com 

Χαλάνδρι 2023

Σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, η αναδημοσίευση και η εν γένει εκμετάλλευση μέρους ή συνόλου του έργου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς άδεια του Εκδότη.

Το παρόν δεν πωλείται.

Διατίθεται δωρεάν

www.misraimmemphis.com.grwww.martinismos.gr