Η Αλχημική Μύηση

Albert Poisson

«Η Αλχημική Μύηση»

Δεκατρείς αδημοσίευτες επιστολές του Albert Poisson προς τον RTB de St. Dizier για την πρακτική του Μεγάλου Έργου.

ISBN: 978-618-5785-09-3

Εκδότης, Μεταφραστής: Παναγιώτης Λιβιεράτος(c) 2023

e-mail: plivieratos@live.com  

Εξώφυλλο: Παναγιώτης Λιβιεράτος (c)

Το παρόν δεν πωλείται.

Διατίθεται δωρεάν

www.misraimmemphis.com.gr   www.martinismos.gr