Μυστικότητα; Γιατί;

Είναι γνωστό ότι όλοι οι Μυητικοί οργανισμοί που έχουν ως ενασχόλησή τους τον Εσωτερισμό, τηρούν μυστικότητα στη λειτουργία τους, στους χώρους τους, στο τρόπο που συνεδριάζουν και στις ομιλίες που γίνονται. Ο καθένας ίσως θα μπορούσε να σκεφθεί και να αναρωτηθεί, ότι για να υπάρχει μυστικότητα, άρα κάτι κακό έχει να κρύψει… Επιπλέον, αυτή η μυστικότητα, καλλιεργεί την μυθολογία, τις διαδόσεις και την συνωμοσιολογία, εις βάρος φυσικά του Τάγματος και του έργου του.

Ας θυμηθούμε ότι Τύπος είναι το μέσο σύνδεσης μεταξύ του άνω και του κάτω. Είναι το μεγάλο κανάλι στο οποίο μεταδίδονται οι δυνάμεις που αναπαράγονται από ψηλά στα χαμηλά και αντίστροφα. Ο Τύπος είναι μία πράξη που ρίχνει τα εμπόδια μεταξύ του άνω και του κάτω, μεταξύ του ορατού και του αόρατου.

            Οι Τύποι είναι οχήματα που μεταδίδουν άμεσα, μέσω της αδιάκοπης μυητικής αλυσίδας από γενιά σε γενιά, μέσω της λειτουργίας τους (Τυπικά), την πνευματική επιρροή στους μυημένους.

Τι εξυπηρετεί η μυστικότητα; γιατί υπάρχει;

            Η αναζήτηση της υπερβατικής Αλήθειας την οποία επιδιώκει ο Εσωτερισμός, είναι μία Αλήθεια που ο καθένας θα την βρεί μέσα του. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που προκύπτει από την υπερβατική επαφή μας με τα σύμβολα και τις Αλήθειες που αυτά κρύβουν. Μία διαδικασία που προκύπτει από τον αποσυμβολισμό των μύθων και των αλληγοριών που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση διδασκαλιών. Είναι το αποτέλεσμα της επαφής μας με το Τυπικό, ως έκφραση του «Τύπου» ο οποίος εξασφαλίζει την άσβεστη επαφή μας με την πηγή ύπαρξης.

Ανακαλύπτεται διαισθητικά και όχι μόνον νοητικά. Ο Τύπος εφαρμόζεται στο γήϊνο πεδίο μέσω των Τυπικών. Τα Τυπικά δεν είναι άλλο από τον «μεταφραστή» που θα μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε με εκείνη την κατάσταση από την οποία ο άνθρωπος έχει εκπέσει πνευματικά. Αυτό είναι το «αμετάδοτο μυστικό».

Είναι μυστικό διότι δεν μπορεί με κανένα τρόπο να μεταβιβασθεί από τον έναν στον άλλον. Αυτή η προσωπική επαφή με τον Τύπο και το Εγρηγορός του Τάγματος, δεν περιγράφεται με λόγια, δεν εξηγείται με την λογική, δεν αποτυπώνεται με κανένα τρόπο, δεν μετριέται με καμμία μέθοδο, αλλά το αποτέλεσμά της είναι καθοριστικό.

            Τα Σύμβολα που χρησιμοποιεί ένας Τύπος είναι οπτικά, ακουστικά και κινητικά. Η λειτουργία των συμβόλων, όμως, από μόνη της, δεν εξασφαλίζει κανένα αποτέλεσμα, εάν και ο συμμετέχων δεν  «συμμετέχει» ενεργά στην λειτουργία τους, αν δεν αποσυμβολίζει το νόημα που μας δίνουν, εάν δεν «συνομιλεί» με αυτά, εάν δεν «αισθάνεται» την διδαχή που αφήνουν. Τα σύμβολα μας μιλούν με μία δική τους γλώσσα. Διαισθητική και όχι ορθολογιστική.

Η όλη αυτή διαδικασία, η εσώτερη «συνομιλία» με τα σύμβολα, η ενδοσκόπηση μέσα στις διδαχές των μύθων, ο αποσυμβολισμός των αλληγοριών που περιλαμβάνονται στα Τυπικά, είναι διαδικασίες που δεν γίνονται εξωτερικά. Δεν δρομολογούνται με την (απαραίτητη κατά τα άλλα) λογική που διακρίνει τη βέβηλη ζωή μας. Λειτουργούν μόνον εσωτεριστικά.

Πρόκειται για ένα είδος «δ ι α λ ό γ ο υ » του αναζητητή με τον Τύπο, που λειτουργεί στα αόρατα πεδία. Η λειτουργία αυτή διέπεται από πολύ αυστηρούς αόρατους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούν την εκπεμπόμενη ανερχόμενη ενέργεια από τον αναζητητή, σε συνδυασμό με την εκπεμπόμενη κατερχόμενη ενέργεια από τον Τύπο (η οποία λειτουργεί μέσω του Τυπικού). Είναι η συνάντηση της fides (πίστη) με την virtus (αρετή).   

Ο διάλογος αυτός ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΘΕΙ. Η διαταραχή του «διαλόγου» αυτού, θα συμβεί εάν μία από τις δύο πλευρές «εκφυλίσει» το όλο έργο. Τότε ο Τύπος «ακυρώνεται».

Και επειδή ο εκφυλισμός δεν δύναται να προέλθει από την πλευρά του Τύπου, ο μόνος επικίνδυνος να εκφυλίσει αυτόν τον «διάλογο» είναι  ο αναζητητής που βρίσκεται στον βέβηλο κόσμο.

Και επειδή ο αναζητητής δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει, παρά μόνον από λάθος ή από προσωπικό του εκφυλισμό, τότε το πιθανότερο είναι να συμβεί αυτό εάν ο «Τύπος» πέσει σε χέρια αδαών, ανθρώπων που δεν τρέφουν κανένα σεβασμό στις λειτουργίες αυτές, ανθρώπων που θα ήθελαν να βρούν άλλο ένα θέμα κουτσομπολιού και ικανοποίησης της περιέργειάς τους, το οποίο μάλιστα, εύκολα θα κοινοποιούσαν και σε άλλους, χάριν επίδειξης κάποιας μυστήριας δήθεν γνώσης.

Ο Εσωτερισμός θέλει να διαφυλάξει την λειτουργία αυτή, αλώβητη. Μακρυά από τα βλέμματα των βεβήλων, όχι διότι έχει κάτι κακό να κρύψει, αλλά διότι έχει κάτι καλό να διαφυλάξει!!!

Η λειτουργία του «Τύπου», η «μετάφραση» που περιγράψαμε πιο πάνω την οποία εκτελεί το Τυπικό, πρέπει να μείνει περιβεβλημένη με την θετική αύρα που της αξίζει. Όπως μία οικογένεια διαφυλάσσει τα του οίκου της χωρίς να έχει να κρύψει κάτι κακό. Όπως ένας ζωγράφος διαφυλάσσει τα συναισθήματά του μέχρι να τα αποτυπώσει με χρώματα πάνω στον καμβά. Όπως ένας μουσικός, διαφυλάσσει τον διάλογό του με την αρμονία, για να την αποδώσει σε νότες αργότερα.

Εάν όλα αυτά είναι σεβαστά, πόσο μάλλον πρέπει να γίνουν σεβαστά Τύποι και λειτουργίες που έχουν ως σκοπό την επανενσωμάτωσή μας στην πηγή της Δημιουργίας, την επιστροφή στην Ενότητα…!

Σύμφωνα με τον Loris Carlesi: Είναι, ακριβώς κάτω από αυτό την έννοια που όλοι οι «Λόγοι» του Τυπικού, στις συνεδρίες, είναι ιεροί και μυστικοί, αφού η σημασία τους αποκρύπτει μία έννοια ανεκδήλωτη, ή μία αξία πνευματική, η οποία θα αποκαλυφθεί στους γνώστες, σιγά-σιγά προκειμένου να γίνει κατανοητή.

Και όπως έγραψε η Dion Fortune: «Ο,τιδήποτε ενώνει έναν αριθμό ανθρώπων, διαφοροποιώντας τους από τη μάζα, σχηματίζει αυτόματα έναν ομαδικό νου. Όσο περισσότερο απομονωμένη είναι η ομάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα σ’αυτή και την υπόλοιπη ανθρωπότητα και τόσο ισχυρότερος ο δημιουργημένος ομαδικός νους»

Συμπερασματικά αναφέρω ότι ένα οποιοδήποτε Τυπικό εάν εκτελεσθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο:

  1. Δεν έχει καμμία απολύτως επίδραση σε τίποτε
  2. Ο λειτουργός του «χρεώνεται» με τις ανάλογες συνέπειες της παράνομης πράξης του.

Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι διευκολύνει την ελεύθερη διανομή του, αφού η επίδρασή του είναι μηδενική. Όμως η εκφυλισμένη λειτουργία ενός Τυπικού, δηλαδή η εκτέλεσή του από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορεί να επιφέρει εκφυλισμό του ίδιου του Τύπου με απρόβλεπτες συνέπειες…

Αυτός είναι λόγος που τα Τυπικά παραμένουν πάντοτε εμπιστευτικά και ιερά.

Share: