Ο Εσωτερισμός στον ‘Εμπορο της Βενετίας’

Sebastiano Caracciolo

«Ο Εσωτερισμός στον ‘Εμπορο της Βενετίας’ του W. Shakespeare»

ISBN: 978-618-5785-02-4

Εκδότης, Μεταφραστής: Παναγιώτης Λιβιεράτος(c) 2016

e-mail: plivieratos@live.com

Το παρόν δεν πωλείται.

Διατίθεται δωρεάν

www.misraimmemphis.com.gr  www.martinismos.gr