Πραγματεία αποκατάστασης του Ορθού Λόγου

Παναγιώτης Λιβιεράτος

«Πραγματεία αποκατάστασης του Ορθού Λόγου»

Η μυστική και μυητική ιστορία του ανθρώπινου γένους από τη δημιουργία, την πτώση μέχρι την προσπάθεια αποκατάστασής του στις πρωταρχικές πνευματικές του ισχείς και δυνατότητες.

ISBN: 978-618-5785-08-6

Συγγραφέας, Εκδότης: Παναγιώτης Λιβιεράτος(c) 2023

e-mail: plivieratos@live.com  

Εξώφυλλο: Παναγιώτης Λιβιεράτος(c) 2023

Το παρόν δεν πωλείται.

Διατίθεται δωρεάν

www.misraimmemphis.com.gr  www.martinismos.gr