Συνομιλώντας με την Παράδοση

Παναγιώτης Λιβιεράτος

«Συνομιλώντας με την Παράδοση»

Σχόλια πάνω σε μεταφρασμένα κείμενα των Sebastiano Caracciolo & Gastone Ventura

ISBN: 978-618-5785-11-6

Συγγραφέας, Εκδότης: Παναγιώτης Λιβιεράτος

Οι μεταφράσεις των επί μέρους κειμένων έγιναν από τον συγγραφέα

Εξώφυλλο: Παναγιώτης Λιβιεράτος

e-mail: plivieratos@live.com, Χαλάνδρι 2023

Σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, η αναδημοσίευση και η εν γένει εκμετάλλευση μέρους ή συνόλου του έργου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς άδεια του Εκδότη.

Το παρόν δεν πωλείται. Διατίθεται δωρεάν

www.misraimmemphis.com.gr   www.martinismos.gr

Εκτυπώθηκε για χρήση εκπαιδευτικών σχετικών συναντήσεων.