Τα δύο φύλα και η Μύηση

Παναγιώτης Λιβιεράτος

«Τα δύο φύλα και η Μύηση»

Η συμπεριφορά των δύο φύλων στη Μύηση. Τα χαρακτηριστικά τους. Η μυητική διαδικασία στα δύο φύλα στις διάφορες Μυήσεις του Δυτικού Εσωτερισμού.

ISBN: 978-618-5785-10-9

Εκδότης, Συγγραφέας: Παναγιώτης Λιβιεράτος(c)

Χαλάνδρι 2023

Εξώφυλλο: Παναγιώτης Λιβιεράτος

e-mail: plivieratos@live.com  

Το παρόν δεν πωλείται.

Διατίθεται δωρεάν

www.misraimmemphis.com.gr   www.martinismos.gr