Το Μυστήριο του Ρόδου και του Σταυρού

Παναγιώτης Λιβιεράτος

«Το Μυστήριο του Ρόδου και του Σταυρού»

Μία φιλοσοφική (πέραν της ιστορικής) προσέγγιση στο μεγαλύτερο πνευματικό κίνημα της ανθρωπότητας το οποίο επηρέασε τις ατραπούς του Δυτικού Εσωτερισμού, Τεκτονισμό και Μαρτινισμό.

ISBN: 978-618-00-4563-5

Συγγραφέας, Εκδότης: Παναγιώτης Λιβιεράτος(c) 2023

e-mail: plivieratos@live.com  

Εξώφυλλο: Leroynoran

Το παρόν δεν πωλείται.

Διατίθεται δωρεάν

www.misraimmemphis.com.gr  www.martinismos.gr