Ο συμβολισμός του Κύκνου

Andrea di Salvatore: Ο συμβολισμός του Κύκνου

Ο Κύκνος ως όχημα της Υπερβατικής σύνδεσης του ανθρώπου με την πηγή της Δημιουργίας.

Πρόλογος: Roberto Randelini

ISBN:
Εκδότης, Μεταφραστής: Παναγιώτης Λιβιεράτος(c)
e-mail: plivieratos@live.com

Σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993. απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, η αναδημοσίευση και η εν γένει εκμετάλλευση μέρους ή συνόλου του έργου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια του Εκδότη.

Το παρόν δεν πωλείται.
Διατίθεται δωρεάν
www.misraimmemphis.com.gr   www.martinismos.gr

Εξώφυλλο πρωτότυπης έκδοσης